Hem Sida

Antonios Bageri - det bästa brödet i Sverige (vi tror)

 

På Antonios Bageri gör vi surdeg hantverkare bröd med hjälp av en långsam, natten jäsningsprocess som ger tid för degen att mer fullständigt utveckla sin smak och naturligt förekommande bakterier att bryta ner mer av gluten. Detta gör brödet mycket mer lättsmält , och även lämplig för vissa personer med glutenkänslighet. Använda surdeg innebär också brödet är mer lämpade för diabetiker eftersom det ger en lägre ökning i blodsocker än andra typer av bröd.

(OBS: vi rekommenderar inte detta bröd för glutenallergiker).

 

 

Antonios Bageri - the best bread in SWEDEN (we believe)

 

At Antonio’s Bageri we make sourdough artisan breads using a slow, overnight fermentation process which allows time for the dough to more fully develop its flavour and the naturally occurring bacteria to break down more of the gluten. This makes the bread much more digestible, and even suitable for some people with gluten sensitivity. Using sourdough also means the bread is more suitable for diabetics as it produces a lower surge in blood sugars than other types of bread.

(Note: we do not recommend this bread for celiacs).